มวยไทย

 มวยไทยมวยไทย อนอาณาจักรสุโขทัย

ประวัติศาสตร์ บันทึกไว้ว่า มวยไทย ชุมชนไทย ก่อนอาณาจักรสุโขทัย ได้มีการเรียน การสอน และการฝึกฝน มวยไทยอยู่แล้ว มีสำนักเรียนในวัด สำนักเรียนเฉพาะตัว ของครูมวย ผู้มาฝีมือโดดเด่น และสำนักการศึกษา ศิลปะศาสตร์ การปกครอง และการต่อสู้ที่เป็นศูนย์กลาง ของอาณาจักร ที่สามารถรับนักเรียน หรือผู้สนใจ จากทุกชุมชน และทุกเมือง เข้าไปเรียน และฝึกฝน เรียกว่า “สำนักสมอคอน”แห่งลพบุรี

ในสมัยสุโขทัย ได้มีการสร้างชาติ รณรงค์ความรักชาติ รักแผ่นดิน โดยการส่งเสริม ให้เยาวชน วัยหนุ่มเดินเข้าสู่เส้นทาง ของ “ชายชาตรี”ด้วยการฝึกฝน “มวยไทย”ศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัว และป้องกันประเทศชาติ มวยไทย
ข้าพเจ้า คงบันทึกเรื่องมวยไทย ด้วยน้ำตา เพราะกีฬามวยไทย อาจถูกรังเกียจ ว่าเป็น การพนัน กีฬา จะดูมองภาพ นักเลง กุ้ย คนชั้นกรรมกร

แต่ลืมไปว่า วันเวลาที่ผ่านมา ไม่ใช่ ถ้าเราจะเห็น สร้างชื่อเสียง ต่อประเทศชาติ ในกีฬาโอลิมปิก เรื่องเหรียญทอง เป็นศิลปะ ประจำชาติ  ที่เป็นศิลปะที่ 1 ของโลก ที่ทั่วโลกรู้ฤทธิ์ ยอมรับ และกลัวเกรง เช่น เทควันโด้ กังฟู คาราเต้ คิ๊กบ๊อกซิ่ง ฯลฯ พยายามจะกีดกัน มวย ไทย ไม่ให้เข้าไปแข่งขัน และมี บทบาท

บทบาท ของมวยไทย ได้ปรากฏอยู่ ในพระอิริยาบถอัน เข้มแข็ง และองอาจของ พระมหากษัตริย์ไทย และนักรบไทยมาตลอดเวลา ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์

มวยไทย บทบาทของมวยไทย

ในความผูกพัน ระหว่างคนไทย กับศิลปะการ ต่อสู้ป้องกันตัวที่เรียกว่า “มวยไทย” มิได้จำกัดบทบาท อยู่ที่ลีลา และรูปแบบที่แสดงออก ในเชิงการแข่งขันเท่านั้น หากแต่มีนัยสำคัญอยู่ที่ความเป็นมาทางรากเหง้าของชนเผ่าไทย ในฐานะที่ “มวยไทย”ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ เป็นวิถีชีวิต สังคม และจิตวิญญาณไทย ที่ยังดำรงความเป็นเอกราช เอกลักษณ์ และเป็นศิลปะศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นเอกเทศเฉพาะชาติไม่ขึ้นกับใคร สามารถอธิบายถึงความเป็นไทยได้ทันที  เพียงแต่ขยับเท้า เข่า และศอกในท่วงท่าที่จะต่อสู้เท่านั้น

เพื่อยืนยันถึงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่เกิดขึ้นจากมันสมองของบรรพชน จนกลายเป็นวิถีชุมชน สังคมและจิตวิญญาณไทย ตลอดจนเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ชนรุ่นหลังรำลึกถึงความเป็นมาของภูมิปัญญาแห่งชนชาติ ที่ได้รังสรรค์ “มวย ไทย”ไว้เป็นมรดกการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์
ความเจ็บปวดสำหรับตัวแทนคนจน อย่างข้าพเจ้า คนรากหญ้าที่ไม่มีทางเลือกเกิด แต่เลือกรักประเทศชาติได้ ข้าพเจ้าและคนไทยกลุ่มหนึ่ง นำศิลปะมวย ไทยไปเผยแพร่ ทุกทวีปของโลก และถ่ายทอดสดกลับสู่ประเทศไทย ด้วยทุนส่วนตัว ทุกครั้งต้องกู้หนี้ยืมสิน

จนขาดทุน กว่า 1 ล้านบาท ในแต่ละครแต่ความพยายาม ความคิดแบบคนบ้ามวยไทย ก็สำเร็จสูงสุดคือทั่วโลก นิยมมวย ไทย และรู้จักประเทศไทย กับวลี “มวย ไทย มรดกไทย มรดกโลก” และคำว่า “สวัสดี”
อายุที่เหลืออยู่อยากให้ยืนยาวแต่ไม่มั่นใจว่า มีคำถามที่ต้องการ คำตอบ คุณทำอะไร?ให้แผ่นดิน และประเทศชาติแล้วหรือยัง?

มวยไทย มวยไทยออนไลน์มวยไทยออนไลน์

ผมไม่มั่นใจกับคำโบราณที่ว่าไว้ “ทำดี ต้องได้ดี” ข้าพเจ้าคิดเรื่องมวยไทยเช่นนี้ใน 34 ปี กับการเป็นโปรโมเตอร์นำทีวีไปถ่ายทอดหวังเผยแพร่ศิลปะประจำชาติไทย แต่ข้าพเจ้า และประธาน ถูกนักการเมือง ข่มเหงรังแก คำสั่งห้ามจัดงดมวยไทย โดยรัฐมนตรีพรรค ประชาธิปัตย์ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี (ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ) เพราะเป็นเรื่องจริง ข้าพเจ้า เชื่อว่าประชาชนเรือนล้านทั่วประเทศ คงสงสัย ภาษีของชาวบ้าน มีมวยไทยถ่ายทอด สดอนุรักษ์ ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9 ฯลฯ แต่งดรายการศิลปะ นายขนมต้ม ที่สถานีของรัฐบาลภาษีของประชาชน

ภาวะไม่รู้เรื่องความเดือดร้อน ของประชาชน โครงการกระทำ คำสั่งยศ สส. รัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นหน้าที่ตรวจสอบ วุฒิสมาชิกพอจะช่วยแก้ปัญหา เพื่อช่วยเหลือประชาชน ได้หรือไม่ ข้าพเจ้าจะส่งหนังสือ ขอความช่วยเหลือไป

คุณค่าของ มวยไทย สิ่งล้ำค่าที่น่าจดจำ
ตลอดชีวิต ของข้าพเจ้า ยังยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่เคยแม้แต่คิด ทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรม ขอขอบคุณผู้ที่หวังดีมาเคลียร์เรื่องถ่ายทอดทีวี ช่อง 11 โดยขอประสาน
    ให้ด้วยเงินจำนวน 5 ล้านบาท นี่คือประเทศไทย ผมเสียใจและผิดหวัง ที่ต้องขอโทษต่อแฟนมวย  ที่ผมไม่มีกำลัง และไม่มีเงินพอที่ จะต่อสู้กับความยุติธรรม โดยอำนาจทางการเมือง จากนักการเมือง ที่ประชาชนอย่างพวกเรา ไม่มีทางสู้

อย่างไรก็ตาม การชกมวยไทย ในปัจจุบันส่วนใหญ่ มุ่งเพื่อผลแพ้ชนะและมีผลประโยชน์ ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ศิลปะและแก่นแท้ของมวยไทย นับวันจะเลือนหายไป ถึงแม้จะมีหลักสูตรการเรียน กันในบางสถาบัน การศึกษา ก็ตาม เป็นที่น่ายินดี ที่ปัจจุบันมีการเรียนการสอนมวยไทย ในระดับบัณฑิต ศึกษา คือ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เริ่มเปิดสอน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขามวยไทย ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขา มวยไทย ศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และต่อมาพัฒนา เป็นหลักสูตร ในระดับปริญญาเอกชื่อว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา (ปัจจุบัน มีการสอน ในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก

โดยยกเลิกหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต)  จึงเริ่มพัฒนาเข้าสู่วิชาการ เรียนการสอน เพื่อการอนุรักษ์ และแสวงหาคุณค่าทาง ภูมิปัญญาไทยมากขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์ ประจำหลักสูตร เช่น ดร. ศักดิ์ชัย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมสภามวยไทยสมัครเล่นโลก ดร. แสวง วิทยพิทักษ์

กรรมการเทคนิคผู้ตัดสินจากสนามมวยราชดำเนิน รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร แสงชัย เจ้าตำรับครูมวยพระยาพิชัยดาบหัก รวมไปถึง รองศาสตราจารย์ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์ ครูมวยสยามยุทธ์ นอกจากนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี พงศ์พิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาไทย มาช่วยกันสร้างสรรค์จรรโลง ให้องค์ความรู้ ของบรรพบุรุษที่มีมานานนับสองพันปี อยู่ยั่งยืนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน